Air Compressor

การติดตั้งท่อลมสำหรับใช้เครื่องปั๊มลมในโรงงานอุสาหกรรม

การติดตั้งท่อลมสำหรับใช้เครื่องปั๊มลมในโรงงานอุสาหกรรม การติดตั้งท่อลมอัดสำหรับใช้งานกับ เครื่องปั๊มลม หรือ Air Compressor เป็นสิ่งที่ผู้ติดตั้งควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ...
More Info

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง คืออะไรและมีหลักการทำงานอย่างไร ?

Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง คืออะไรและมีหลักการทำงานอย่างไร      Air Dryer เครื่องทำลมแห้ง  คือเครื่องที่ใช้ทำงานควบคู่ไปกับ Air Compressor(เครื่องปั๊มลม)...
More Info

ปั๊มลม(Air Compressor) คืออะไรและมีกี่ประเภท ?

ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร      ปั๊มลม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Air Compressor" ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน...
More Info

KT Compressor

KT Compressor - Reciprocating Air Compressor ปั๊มลมชนิดลูกสูบ - Piston Air Compressor สามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภทแต่ทุกประเภทจะมีหลักการทำงานเหมือนๆกันคือ ต้อมีต้นกำลังจากภายนอกเช่นมอเตอร์ไฟฟ้า...
More Info
Top