Performance Service

บริการตรวจวัดคุณภาพเครื่องอัดลม เพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพและไม่สูญเสียพลังงานไปฟรีๆ

ค่าใช้จ่ายจากลมรั่วที่เสียเปล่า เหมือนเผาเงินทิ้ง

โรงงานทั่วไปมักมีจุดรั่วของท่อลมเสมอ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตามอายุของท่อลมที่มีการใช้งานมานาน ทั่วไปอัตราส่วนการรั่วในระบบลม อาจส่งผลเสียให้เกิดลมรั่วสูงได้ถึง 20% ของกำลังการผลิตจากปั๊มลม (Air Compressor) ที่มีการใช้งานอยู่จริง ซึ่งหลายโรงงานอาจมองข้ามส่วนนี้  และมักแก้ปัญหาลมไม่พอใช้โดยการเพิ่มปั๊มลม (Air Compressor) เข้าไปชดเชยแรงดันที่สูญเสี่ยไป  จึงส่งผลไปถึงการเพิ่มขนาดกิโลวัตร (kW) ของเครื่องจักร และนั่นคือค่าไฟที่ต้องจ่ายเพิ่มซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนั่นเอง

Ultra Sonic Leakage Detection คืออะไร

       Ultra Sonic Leakage Detection คือ การใช้เสียงสะท้อนในการตรวจสอบรอยรั่วตามจุดต่าง ๆ ภายในเครื่องจักรและท่อลมภายในโรงงานอุตสาหกรรม แล้วนำข้อมูลที่ได้ นำมาคำนวนเป็นอัตราการรั่ว (l/sec) แล้วเทียบออกมาเป็นค่าไฟ เพื่อให้ทราบพลังงานที่เสียไปของระบบลมภายในโรงงาน​

Ultra Sonic Leakage Detection ทำงานอย่างไร

       Ultra Sonic Leakage Detection  ทำงานโดยการจับเสียงสะท้อนผ่านไมโครโฟน นำผลที่ได้ออกมาแสดงผ่านหน้าจอเป็นภาพวีดีโอแสดงจุดรั่วแบบ Real Time ซึ่งให้ความแม่นยำที่สูงกว่าการใช้หูฟัง โดยการจับจุดรั่วนั้นสามารถทำได้ทันที แม้สถานที่หน้างานจะมีสภาพเสียงดัง และสามารถวัดได้ไกลถึง 10 เมตร จึงทำให้สามารถตรวจสอบจุดรั่วตามท่อที่อยู่สูงและยากต่อการตรวจสอบ

NIKON-D310059-Enhanced-NR
DSC_4027-Enhanced-NR

ประโยชน์จากการทำ Leak Check Audit

  • สามารถวิเคราะห์ความสมบูรณ์รวมของระบบลมได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถทราบจุดรั่วที่ต้องแก้ไขได้อย่างครบถ้วน ถึงแม้จุดนั้นจะเป็นจุดที่ยากต่อการเข้าถึงก็ตาม
  • ช่วยให้ง่ายต่อการวางแผนพัฒนาการลดพลังงานของระบบลม
  • ทราบถึงปริมาณการรั่วรวมของระบบ (l/sec)
  • ทราบถึงค่าไฟสูญเสียฟรีที่ต้องจ่ายออกไปตามจุดรั่วในโรงงาน
สามารถทราบจุดรั่ว และปริมานการรั่วแบบ Real Time ได้ที่หน้าจอแสดงผล พร้อมแสดงจำนวนเงินที่ลูดค้าสูญเสียต่อปี

จุดรั่วสามารถหาเจอได้ที่จุดใดบ้าง 

     จุดรั่วในระบบท่อลมอุตสาหกรรมมักเกิดทั่วทั้งโรงงานตามท่อไลน์ลม เครื่องจักรผลิต ผิวท่อ และไปถึงจุดกำเนินอย่างปั๊มลม (Air Compressor) เองก็สามารถเกิดด้วยได้เช่นกัน ซึ่งปริมานลมรั่วที่เกิดทั้งหมดจะออกมาในรูปของค่าไฟที่ผู้ใช้เครื่องต้องเป็นผู้จ่ายโดยไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจน

จุดรั่วในระบบลมมักเกิดตามจุดต่าง ๆ เช่น
  • ข้อต่อ / ข้องอ ท่อลมทั้งแบบเกลียวและแบบเชื่อม
  • ท่อลมทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก หรือสแตนเลส 
  • หน้าแปลน,วาล์ว
  • อุปกรณ์ภายในและภายนอกเครื่องจักร

บริการตรวจวัด