เกี่ยวกับเรา

บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
Kaowna Industry & Engineering Co.,Ltd.

บริบทองค์กร

บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เราคือผู้ให้บริการด้านระบบลมอัดแบบครบวงจรในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546  ซึ่งมุ่งเน้นการ พัฒนาคุณภาพและบริการให้ครบวงจร โปร่งใส นำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม รวมถึงดำเนินกิจการที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ แบรนด์ HANDAL  ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลทำให้ธุรกิจของเราเติบโตถึงทุกวันนี้

วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นจะเป็น ผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมลมอัดแบบครบวงจรของประเทศที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • ก้าวหน้าฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่มีมาตรฐาน และอนุรักษ์พลังงานเพื่อความพึ่งพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  • ก้าวหน้าฯ เป็นผู้จำหน่ายสินค้าและบริการที่ครบวงจรในระบบลมอัดเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่องในการให้บริการกับลูกค้า
  • ก้าวหน้าฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้พนักงาน ใส่ใจงานบริการมืออาชีพโดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ความสามารถเพื่อการเติบโตขององกรค์

นโยบายคุณภาพ

” เรามุ่งมั่น ให้เป็นเลิศในการจัดหาและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ
พร้อมบริการที่ประทับใจ ถูกต้องตามกฏหมายรวมทั้งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง “