ตรวจวัดความสัมพันธ์ในการทำงานของปั้มลม

✅ วิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของปั้มลมแต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบ
✅ วิเคราะห์ช่วงเวลาในการทำงานของปั้มลมแต่ละเครื่อง
✅ ใช้ในการออกแบบระบบควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ

รูปภาพ16
รูปภาพ17
รูปภาพ18