บริการตรวจวัดละอองน้ำมันในระบบลมอัด

✅ เพื่อหาปริมาณละอองน้ำมันที่หลุดเข้าไปในระบบ อาจส่งผลต่อสินค้า หรือกระบวนการในการผลิต
✅ ใช้วิเคราะห์ปริมาณละอองน้ำมันในระบบตามมาตรฐาน ISO8573-1
✅ วิเคราะห์หาแหล่งกำเนิดละอองน้ำมัน เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

รูปภาพ7
รูปภาพ8
รูปภาพ9