บริการออกแบบระบบการจัดการด้านพลังงาน

HANDAL Intelligent management 4.0 เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมา ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และมีการจัดการอากาศอัดอย่างเป็นระบบ เพื่อลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็น
จึงทำให้ค่าไฟที่ใช้ในระบบอัดอากาศลดลง และยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องอัดอากาศได้
ระบบการจัดการของโปรแกรม
– ควบคุมและแสดงผลการทำงานของระบบเครื่องอัดอากาศ
– มีระบบการจัดการ ควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ
– นำค่าจาก Sensor มาแสดงผลและแจ้งเตือน ผ่านระบบได้
– มีการเก็บบันทึกข้อมูล เพื่อดูย้อนหลัง