Author: Admin

ปั๊มลมบูสเตอร์ – Booster Air Compressor

Booster Air Compressor เครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊มลมบูสเตอร์ พูดให้เข้าใจง่ายๆ สำหรับ ปั๊มลมบูสเตอร์ ก็คือปั๊มลมที่มีความสามารถในการบูสหรือเพิ่มแรงอัดได้นั่นเอง...
More Info

KT Compressor

KT Compressor - Reciprocating Air Compressor ปั๊มลมชนิดลูกสูบ - Piston Air Compressor สามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภทแต่ทุกประเภทจะมีหลักการทำงานเหมือนๆกันคือ ต้อมีต้นกำลังจากภายนอกเช่นมอเตอร์ไฟฟ้า...
More Info
Top