Single stage

ปั๊มลม(Air Compressor) คืออะไรและมีกี่ประเภท ?

ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร      ปั๊มลม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Air Compressor" ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน...
More Info

KT Compressor

KT Compressor - Reciprocating Air Compressor ปั๊มลมชนิดลูกสูบ - Piston Air Compressor สามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภทแต่ทุกประเภทจะมีหลักการทำงานเหมือนๆกันคือ ต้อมีต้นกำลังจากภายนอกเช่นมอเตอร์ไฟฟ้า...
More Info
Top