Portable Air Compressor

Portable Air Compressor

Portable Air Compressor หรือ เครื่องอัดลมแบบลากจูง เครื่องอัดลมแบบเคลื่อนที่ เหมาะกับงานขุดเจาะ เจาะชั้นหินต่างๆ ซึ่งเครื่องอัดลมประเภทนี้โดยส่วนมากแล้วจะมีกำลังแรงม้าที่สูง...
More Info
Top