Booster Air Compressor

ปั๊มลม(Air Compressor) คืออะไรและมีกี่ประเภท ?

ปั๊มลม (Air Compressor) คืออะไร      ปั๊มลม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า "Air Compressor" ทำหน้าที่ในการอัดลมให้มีแรงดันสูงตามที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน...
More Info

ปั๊มลมบูสเตอร์ – Booster Air Compressor

Booster Air Compressor เครื่องอัดอากาศ หรือ เครื่องปั๊มลมบูสเตอร์ พูดให้เข้าใจง่ายๆ สำหรับ ปั๊มลมบูสเตอร์ ก็คือปั๊มลมที่มีความสามารถในการบูสหรือเพิ่มแรงอัดได้นั่นเอง...
More Info
Top