ราคาปั๊มลม

KT Compressor

KT Compressor - Reciprocating Air Compressor ปั๊มลมชนิดลูกสูบ - Piston Air Compressor สามารถแยกย่อยออกเป็นหลายๆประเภทแต่ทุกประเภทจะมีหลักการทำงานเหมือนๆกันคือ ต้อมีต้นกำลังจากภายนอกเช่นมอเตอร์ไฟฟ้า...
More Info
Top