ถังเก็บลม

ถังลม air receiver tank

ถังลม Air Receiver Tank เป็นถังเก็บลมทำด้วยเหล็ก(SS400) แบบรับแรงดัน (Pressure Vessel) ซึ่งมีหน้าที่ในการเก็บลมให้คงที่อยู่ตลอดเวลา ถังลม air receiver tank ยังช่วยลดปริมาณน้ำในระบบด้วย ถังลมจะประกอบด้วย...
More Info
Top