Air Filter ปั๊มลม

by Admin

Air Filter ปั๊มลม

by Admin

by Admin

Air Filter ปั๊มลมสำคัญอย่างไร?

ในปัจจุบันเครื่องอัดลม (Air compressor) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในโรงงานอุตสาหกรรม แต่ก็มักประสบปัญหาเกี่ยวกับ ลมอัด (Compressed air) ที่ได้ไม่สะอาดเพียงพอเราจึงควรให้ความสำคัญกับการกรองสิ่งสกปรกต่างๆออกจากลมอัดให้มากที่สุด

โดยปรกติแล้วในบรรยากาศรอบๆโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมักจะมีอนุภาคเล็กต่างๆเช่น ไอระเหยของน้ำมัน, ฝุ่นละอองต่างๆ ปะปนอยู่กับบรรยากาศ ซึ่งอนุภาคเหล่านี้มักจะทำให้ระบบลมอัดมีปัญหาตามมา ดังนั้นเราต้องเลือกใช้ระบบ Air filter ให้เหมาะกับการใช้งานของระบบลมอัด

การแสดงผลเสียจากอนุภาคต่างๆที่มีต่อระบบลมอัด

น้ำ น้ำมัน ฝุ่นละออง
 

 • สนิม
 • ชะล้างน้ำมันหล่อลื่นในระบบ
 • ทำให้ปะเก็นหรือซีลบางชนิดเปียก ทำให้คุณสมบัติลดลง
 

 • ทำลายระบบหล่อลื่น เนื่องจากน้ำมันเหล่านี้เสียคุณสมบัติในการหล่อลื่นแล้ว
 • คราบน้ำมันจะเกาะปกคลุมของอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ความแม่นยำในการทำงานลดลง
 • สารไฮโครคาร์บอนในน้ำมันทำให้เกิดกรดขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียกับอุปกรณ์ต่างๆ
 

 • ทำให้ผิวสัมผัสอุปกรณ์หยาบ และเพิ่มอัตราการสึกหรอ
 • ทำให้อุปกรณ์ลมอัดอุดตัน

การเลือก Air Filter ปั๊มลม

Air filter โดยทั่วไปจะมีอยู่ 2ประเภทคือ

 • Surfec Filter
 • Depth Filter

air filter

Air Filter ชนิด Surface Filter

เปรียบเสมือนมุ้งลวด หลักการทำงานคือ อนุภาคที่ใหญ่กว่าขนาดของรูของมุ้งลวดจะถูกกั้นไว้ และส่วนที่เล็กกว่าจะผ่านไปได้ ดังนั้นขนาดของการกรองขึ้นอยู่กับขนาดของรูเหล่านี้จะเล็กกว่าหรือใหญ่กว่า

Air Filter ชนิด Depth Filter

ส่วนใหญ่ Air filter ประเภทนี้จะทำมาจากไมโครไฟเบอร์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นใยเล็กๆ วางซ้อนกันอยู่หลายๆชั้น การกรองไม่ได้อาศัยแค่รูเป็นตัวกำหนดความละเอียดในการกรอง แต่อาศัยหลักการกรองทั้งหมด 5 อย่างคือ

 1. Direct Impact ในกรณีที่อนุภาควิ่งเข้ามากระทบโดยตรงกับไฟเบอร์ก็จะถูกจับยึดไว้
 2. Inertial Effect ในกรณีที่อนุภาควิ่งแฉลบผ่านไฟเบอร์ ก็จะทำให้อนุภาคมีความเร็วลดลงและเมื่อกระทบกับไฟเบอร์เส้นถัดๆไปก็จะถูกจับยึด
 3. Diffusion Effect ในกรณีที่อนุภาคเล็ก การเคลื่อนจะไม่เป็นเส้นตรง แต่จะไหลเป็นซิกแซกไปเรื่อยๆ ถ้าสามารถผ่านเส้นไฟเบอร์แรกไปได้ก็จะถูกจับไว้ได้ไฟเบอร์เส้นถัดๆไป
 4. Electrostatic Effect ในกรณีที่อนุภาคเล็กมาก (0.01 ไมครอน)  เมื่อเคลื่อนที่ผ่านไฟเบอร์ 2-3 ชั้นแรก ก็จะเกิดการเสียดสีทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นในอนุภาค ทำให้เกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างไฟเบอณ์ กับ อนุภาคนั้นๆ
 5. Adsorption Effect เป็นผลจากการวิ่งกระทบไฟเบอร์ ของอนุภาคไฟเบอร์ซึ่งมีความนุ่มในตัวจะจับยึดอนุภาคไว้โดยการดูดซับเข้าไปในเนื้อของไฟเบอร์

Air Filter ที่ดีควรจะประกอบไปด้วย pre-filter stage และ final stage ในตัวเดียวกัน และควรจะมีวัสดุที่ไม่มีสารแม่เหล็กเป็นตัว support ของโครงสร้างของไส้กรอง เพราะดังที่กล่าวไว้แล้ว อนุภาคบางตัวจะเกิด electrostatic effect ซึ่งถ้า supprt เป็นสารแม่เหล็ก อนุภาคเหล่านี้จะไปเกาะอยู่ที่ support แทน

การกรองขั้นตอนสุดท้าย ก็จะมีโฟมหุ้มรอบตัวไส้กรองไว้เพื่อคอยดูดซับน้ำมันและน้ำ และปล่อยให้ตกลงด้านล่างซึ่งต้องมีตัวระบายอัติโนมัติ (Auto-drain) ติดตั้งอยู่ด้านล่าง

Air Filter

 

Top