การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอากาศอัด

by Admin

การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอากาศอัด

by Admin

by Admin

การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอากาศอัด ปัจจุบันนี้ อากาศอัด ถือเป็นหัวใจสำคัญอันดับต้นของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ดังนั้นจึงมีการกำหนดมาตรฐานของอากาศอัดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมออกมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนด ISO 8573-1 ฉบับล่าสุดปี 2010 ที่ว่าด้วยเรื่องของ คุณภาพอากาศอัด ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม

สนใจปรึกษา โทรหาเราได้ที่ 02-1599861 – 4 หรือสายตรงหมายเลข 087-6750-631 หรือผ่านทาง Line@ ที่ @kaowna ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจคุณภาพอากาศอัด CAGI / ISO 8573-1:2010

Compressed Air & Gas Institute หรือ CAGI

Compressed Air & Gas Institute หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า CAGI นั้นได้ระบุสิ่งปนเปื้อนที่ควรกำจัดออกหรือลดปริมาณลงให้มากที่สุดในอากาศอัดแรงดันต่ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม (ไม่ใช่สำหรับการหายใจ) เอาไว้ด้วยกัน 10 ชนิด โดยสามารถแยกย่อยออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภทหลัก คือ

1. ฝุ่นละออง (Particles) ซึ่งหมายรวมถึงสะเก็ดท่อ ชิ่นส่วนที่หลุดลุ่ยจากระบบ ไปจนถึงสิ่งสกปรกจากอากาศในชั้นบรรยากาศ

2. น้ำ (Water) ซึ่งหมายรวมถึงหยดน้ำ ละอองน้ำ ไอน้ำ และความชื้น

3. น้ำมัน (Oil) ซึ่งหมายรวมถึงหยดน้ำมัน ละอองน้ำมัน ไอน้ำมัน

4. จุลินทรีย์ (Microorganisms) ซึ่งหมายรวมถึงแบคทีเรีย เชื้อรา และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

อะไรคือ ISO 8573-1:2010

มาตรฐานสากล ISO 8573-1:2010 นั้นถูกกำหนดเพิ่มเติมมาใช้สำหรับอากาศอัด ซึ่งครอบคลุมประเภทของสิ่งปนเปื้อนที่ต้องกำจัดออกเหมือนกับ CAGI ต่างกันตรงที่ใน ISO 8573-1:2010 นั้นจะไม่ครอบคลุมไปถึงแก๊สต่างๆ และไม่รวมจุลินทรีย์ภาพ หรือ Microorganisms เพราะเหตุนี้ใน ISO 8573-1 จึงแบ่งหมวดหมู่สิ่งปนเปื้อนออกเป็น 3 ประเภทเท่านั้น คือ

 1. ฝุ่นละออง (Particles)
 2. น้ำ (Water)
 3. น้ำมัน (Oil)

การตรวจคุณภาพอากาศอัด

รูปที่ 1: ตารางแสดงข้อมูล ISO 8573-1 Class 1.2.1

โดยหมวดหมู่ที่แสดงตัวเลข Class นั้นเรียงตามลำดับการแสดงตัวเลข Class ยกตัวอย่างเช่น ISO 8571-1 Class 1.2.1 นั้นจะหมายความว่าต้องการให้ฝุ่นละอองในอากาศอัดมีค่าเท่ากับที่กำหนดใน Class 1 ของตารางฝุ่นละออง ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้น้ำที่ปนเปือนไปกับอากาศอัดนั้นมีค่าเท่ากับ Class 2 ของตารางน้ำ และน้ำมันที่ปนเปื้อนไปกับอากาศอัดนั้นมีค่าเท่ากับ Class 1 ของตารางน้ำมันที่กำหนดไว้ใน ISO 8573-1 นั่นเอง

ทั้งนี้วิธีที่ใช้ในการตรวจวัดการปนเปือนในอากาศอัดนั้นถูกระบุไว้ส่วนหนึ่งของ ISO 8573 เช่นเดียวกัน โดยระบุไว้ในหัวข้อ ISO 8573-2 จนถึง ISO 8573-7 โดยจะแบ่งวิธีการตรวจวัดของสิ่งปนเปือนต่างๆ เอาไว้แบบแยกหมวดหมู่ประเภท ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ISO 8573-1 โดยตรงนั้นคือวิธีการตรวจวัดสิ่งปนเปือน 3 ประเภทด้วยกัน คือ

 1. ISO 8573-2 : วิธีการตรวจวัดปริมาณละอองน้ำมัน
 2. ISO 8573-3 : วิธีการตรวจวัดปริมาณความชื้น
 3. ISO 8573-4 : วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

นอกจากวิธีการที่ถูกต้องแล้ว เครื่องมือ และวิศวกรชำนาญการยังถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการตรวจวัดการปนเปื้อนในอากาศอัด ซึ่งทางบริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมงาน ตรวจวัดคุณภาพลมอัด พร้อมเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะทางสำหรับการใช้งานตรวจปริมาณสิ่งปนเปือนทั้งสามประเภท โดยเป็นเครื่องมือที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ผ่านมาตรฐานสากล และยังสามารถตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้ได้หากต้องการ

ทำไมต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด

ปัจจุบัน คุณภาพของอากาศอัด นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเคร่งในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่สัมผัสโดยตรงกับลมอัด เช่นในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกและอุตสาหกรรมพ่นสีที่ปริมาณความชื้น ฝุ่นละออง และน้ำมันนั้นมีผลต่อคุณภาพการผลิตโดยตรง บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตประสบปัญหาอากาศอัดไม่สะอาดหรือไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้ชิ้นงานมีปัญหา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างการยุติรายการผลิตชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด โดยเป็นคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเลยทีเดียว

เพราะเหตุนี้เราจึงสามารถสรุปข้อดีของ การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ออกมาได้ดังนี้

 1. เพื่อตรวจรับรองคุณภาพของอากาศอัดในระบบว่าผ่านตามมาตรฐานที่ต้องการสำหรับการผลิตจริง เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่อาจต้องการความชัดเจน
 2. เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ลดโอกาสที่ชิ้นงานจะเสียหาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตต่อชิ้นงาน
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลต่อความเชื่อในตัวผู้ผลิต
 4. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าไปยังประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ

ที่ “ก้าวหน้า” เราเป็นมากกว่าผู้ตรวจรับรองคุณภาพอากาศอัด

นอกจากเครื่องมือถือที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับงานด้าน การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด และพลังงานใน ระบบอากาศอัด แล้ว บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำแผนกการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดและงานพลังงานในระบบอากาศอัดอีกด้วย โดยเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ไปจนถึงขั้นตอนการแก้ไขคุณภาพอากาศอัดหากพบเจอปัญหาจากการตรวจวัด ด้วยปณิธานที่ต้องการให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้จริงจากทุกหน่วยงานที่ต้องการ

ทั้งนี้เครื่องมือทั้งหมดที่นำมาใช้ในการตรวจวัดนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือเฉพาะทางตามแนวทางการตรวจวัดอากาศอัดที่รับรองโดยมาตรฐาน ISO 8573 แล้ว เครื่องมือเหล่านั้นยังผ่านการควบคุมคุณภาพและการสอบเทียบที่สามารถทวนสอบได้ (Traceability) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจรับรองคุณภาพอากาศอัดและการใช้พลังงานในระบบอากาศอัดนั้นให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เที่ยงตรง และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้จริง

 

ในภาคส่วนของการตรวจเชื้อจุลินทรียภาพ (Microbials) นั้น บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เองก็ทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ตามข้อกำหนด รวมไปจนถึงยังควบคุมวิธีการตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ตามข้อกำหนดของ ISO 8573 ที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัดโดยตรง

ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์​ เอ็นจิเนียริ่ง ทราบดีกว่า ระบบอากาศอัด นั้นคือหัวใจของภาคอุตสาหกรรมทั้งหลาย เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลหัวใจของธุรกิจของคุณ เพื่อเป็นหนึ่งในใจคุณตลอดไป


สนใจปรึกษา โทรหาเราได้ที่ 02-1599861 – 4 หรือสายตรงหมายเลข 087-6750-631 หรือผ่านทาง Line@ ที่ @kaowna ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Top