การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอากาศอัด

by Admin

การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอากาศอัด

by Admin

by Admin

การตรวจวัดคุณภาพลมในระบบอากาศอัด ปัจจุบันนี้ อากาศอัด ถือเป็นหัวใจสำคัญอันดับต้นของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภท ดังนั้นจึงมีการกำหนดมาตรฐานของอากาศอัดที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมออกมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานกลางทั่วโลก ภายใต้ข้อกำหนด ISO 8573-1 ฉบับล่าสุดปี 2010 ที่ว่าด้วยเรื่องของ คุณภาพอากาศอัด ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรม

สนใจปรึกษา โทรหาเราได้ที่ 02-1599861 – 4 หรือสายตรงหมายเลข 087-6750-631 หรือผ่านทาง Line@ ที่ @kaowna ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การตรวจคุณภาพอากาศอัด CAGI / ISO 8573-1:2010

Compressed Air & Gas Institute หรือ CAGI

Compressed Air & Gas Institute หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า CAGI นั้นได้ระบุสิ่งปนเปื้อนที่ควรกำจัดออกหรือลดปริมาณลงให้มากที่สุดในอากาศอัดแรงดันต่ำสำหรับภาคอุตสาหกรรม (ไม่ใช่สำหรับการหายใจ) เอาไว้ด้วยกัน 10 ชนิด โดยสามารถแยกย่อยออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภทหลัก คือ

 1. ฝุ่นละออง (Particles) ซึ่งหมายรวมถึงสะเก็ดท่อ ชิ่นส่วนที่หลุดลุ่ยจากระบบ ไปจนถึงสิ่งสกปรกจากอากาศในชั้นบรรยากาศ

  ตัวอย่างการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

 2. น้ำ (Water) ซึ่งหมายรวมถึงหยดน้ำ ละอองน้ำ ไอน้ำ และความชื้น

  ตัวอย่างการตรวจวัดความชื้น

 3. น้ำมัน (Oil) ซึ่งหมายรวมถึงหยดน้ำมัน ละอองน้ำมัน ไอน้ำมัน
  ตัวอย่างการตรวจวัดปริมาณละอองน้ำมัน

  ตัวอย่างการตรวจวัดปริมาณละอองน้ำมัน

 4. จุลินทรีย์ (Microorganisms) ซึ่งหมายรวมถึงแบคทีเรีย เชื้อรา และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

  การตรวจวัดเชื้อจุลลินซี

อะไรคือ ISO 8573-1:2010

มาตรฐานสากล ISO 8573-1:2010 นั้นถูกกำหนดเพิ่มเติมมาใช้สำหรับอากาศอัด ซึ่งครอบคลุมประเภทของสิ่งปนเปื้อนที่ต้องกำจัดออกเหมือนกับ CAGI ต่างกันตรงที่ใน ISO 8573-1:2010 นั้นจะไม่ครอบคลุมไปถึงแก๊สต่างๆ และไม่รวมจุลินทรีย์ภาพ หรือ Microorganisms เพราะเหตุนี้ใน ISO 8573-1 จึงแบ่งหมวดหมู่สิ่งปนเปื้อนออกเป็น 3 ประเภทเท่านั้น คือ

 1. ฝุ่นละออง (Particles)
 2. น้ำ (Water)
 3. น้ำมัน (Oil)

การตรวจคุณภาพอากาศอัด

รูปที่ 1: ตารางแสดงข้อมูล ISO 8573-1 Class 1.2.1

โดยหมวดหมู่ที่แสดงตัวเลข Class นั้นเรียงตามลำดับการแสดงตัวเลข Class ยกตัวอย่างเช่น ISO 8571-1 Class 1.2.1 นั้นจะหมายความว่าต้องการให้ฝุ่นละอองในอากาศอัดมีค่าเท่ากับที่กำหนดใน Class 1 ของตารางฝุ่นละออง ในขณะเดียวกันก็ต้องการให้น้ำที่ปนเปือนไปกับอากาศอัดนั้นมีค่าเท่ากับ Class 2 ของตารางน้ำ และน้ำมันที่ปนเปื้อนไปกับอากาศอัดนั้นมีค่าเท่ากับ Class 1 ของตารางน้ำมันที่กำหนดไว้ใน ISO 8573-1 นั่นเอง

ทั้งนี้วิธีที่ใช้ในการตรวจวัดการปนเปือนในอากาศอัดนั้นถูกระบุไว้ส่วนหนึ่งของ ISO 8573 เช่นเดียวกัน โดยระบุไว้ในหัวข้อ ISO 8573-2 จนถึง ISO 8573-7 โดยจะแบ่งวิธีการตรวจวัดของสิ่งปนเปือนต่างๆ เอาไว้แบบแยกหมวดหมู่ประเภท ซึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ISO 8573-1 โดยตรงนั้นคือวิธีการตรวจวัดสิ่งปนเปือน 3 ประเภทด้วยกัน คือ

 1. ISO 8573-2 : วิธีการตรวจวัดปริมาณละอองน้ำมัน
 2. ISO 8573-3 : วิธีการตรวจวัดปริมาณความชื้น
 3. ISO 8573-4 : วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

นอกจากวิธีการที่ถูกต้องแล้ว เครื่องมือ และวิศวกรชำนาญการยังถือเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการตรวจวัดการปนเปื้อนในอากาศอัด ซึ่งทางบริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีทีมงาน ตรวจวัดคุณภาพลมอัด พร้อมเครื่องมือตรวจวัดเฉพาะทางสำหรับการใช้งานตรวจปริมาณสิ่งปนเปือนทั้งสามประเภท โดยเป็นเครื่องมือที่แม่นยำ เชื่อถือได้ ผ่านมาตรฐานสากล และยังสามารถตรวจสอบการสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้ได้หากต้องการ

ทำไมต้องตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด

ปัจจุบัน คุณภาพของอากาศอัด นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเคร่งในเรื่องของคุณภาพสินค้าที่สัมผัสโดยตรงกับลมอัด เช่นในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกและอุตสาหกรรมพ่นสีที่ปริมาณความชื้น ฝุ่นละออง และน้ำมันนั้นมีผลต่อคุณภาพการผลิตโดยตรง บ่อยครั้งที่ผู้ผลิตประสบปัญหาอากาศอัดไม่สะอาดหรือไม่ได้คุณภาพ ส่งผลให้ชิ้นงานมีปัญหา ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ไปจนถึงขั้นรุนแรงอย่างการยุติรายการผลิตชั่วคราวเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของอากาศอัด โดยเป็นคำสั่งจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเลยทีเดียว

เพราะเหตุนี้เราจึงสามารถสรุปข้อดีของ การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ออกมาได้ดังนี้

 1. เพื่อตรวจรับรองคุณภาพของอากาศอัดในระบบว่าผ่านตามมาตรฐานที่ต้องการสำหรับการผลิตจริง เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่อาจต้องการความชัดเจน
 2. เพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ ลดโอกาสที่ชิ้นงานจะเสียหาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของต้นทุนการผลิตต่อชิ้นงาน
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์ อันเป็นผลต่อความเชื่อในตัวผู้ผลิต
 4. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
 5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าไปยังประเทศหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ

ที่ “ก้าวหน้า” เราเป็นมากกว่าผู้ตรวจรับรองคุณภาพอากาศอัด

นอกจากเครื่องมือถือที่ได้มาตรฐานสากลสำหรับงานด้าน การตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด และพลังงานใน ระบบอากาศอัด แล้ว บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ยังมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำแผนกการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัดและงานพลังงานในระบบอากาศอัดอีกด้วย โดยเรายินดีให้คำปรึกษาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัด ไปจนถึงขั้นตอนการแก้ไขคุณภาพอากาศอัดหากพบเจอปัญหาจากการตรวจวัด ด้วยปณิธานที่ต้องการให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้จริงจากทุกหน่วยงานที่ต้องการ

ทั้งนี้เครื่องมือทั้งหมดที่นำมาใช้ในการตรวจวัดนั้นนอกจากจะเป็นเครื่องมือเฉพาะทางตามแนวทางการตรวจวัดอากาศอัดที่รับรองโดยมาตรฐาน ISO 8573 แล้ว เครื่องมือเหล่านั้นยังผ่านการควบคุมคุณภาพและการสอบเทียบที่สามารถทวนสอบได้ (Traceability) ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO9001 อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าการตรวจรับรองคุณภาพอากาศอัดและการใช้พลังงานในระบบอากาศอัดนั้นให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เที่ยงตรง และสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้จริง

 

ในภาคส่วนของการตรวจเชื้อจุลินทรียภาพ (Microbials) นั้น บริษัท ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เองก็ทำงานร่วมกับห้องปฏิบัติการชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆ ตามข้อกำหนด รวมไปจนถึงยังควบคุมวิธีการตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ตามข้อกำหนดของ ISO 8573 ที่เกี่ยวข้องกับระบบอากาศอัดโดยตรง

ก้าวหน้า อินดัสทรีส์ แอนด์​ เอ็นจิเนียริ่ง ทราบดีกว่า ระบบอากาศอัด นั้นคือหัวใจของภาคอุตสาหกรรมทั้งหลาย เราจึงมุ่งมั่นที่จะดูแลหัวใจของธุรกิจของคุณ เพื่อเป็นหนึ่งในใจคุณตลอดไป


สนใจปรึกษา โทรหาเราได้ที่ 02-1599861 – 4 หรือสายตรงหมายเลข 087-6750-631 หรือผ่านทาง Line@ ที่ @kaowna ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Top